Close
title
f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาเป็นเยี่ยม ความปลอดภัยบนถนนเป็นเลิศ เชิดชูเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเมืองตากให้ก้าวไกล
 
ข่าวสารทางหลวง
title
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง, พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 1 มอบหมายให้ นางศรีมา เมืองสง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง, พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
title
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ตากที่ 1 มอบหมายให้หมวดทางหลวงแม่สลิด พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณทางหลวง หมายเลข 1 ตอนทางเดิมเข้าบ้านตาก (ถนนพหลโยธิน สายเก่า) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก