แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ประวัติความเป็นมา
ลงวันที่ 24/09/2562

'