แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 5124064/162 ลว. 2 มี.ค. 2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายกา 03/03/2564 5124064/162 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 5126064/157 ลว.23 ก.พ. 2564 ทรายหยาบ จำนวน 90 ลบ.ม. 25/02/2564 5126064/157 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 5127064/139 ลว. 3 ก.พ. 2564 สารกำจัดวัชพืชชนิดละลายน้ำ ขนาดจุ 500 มล. จำนวน 12 ขวด 11/02/2564 5127064/139 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 512/-/64/13 จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิค และเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.25/12/63 08/02/2564 512/-/64/13 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 512/30/64/26 ซื้อลูกยางสั่นสะเทือน ลว.15/12/63 18/12/2563 512/30/64/26 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 5126064/70 ลว. 9 ธ.ค. 2563 Hot Mix จำนวน 240 ตัน 14/12/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 5126064/72 ลว. 9 ธ.ค. 2563 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 14/12/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.42+920 - กม.47+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1002 ตอน ตาก - วังม่วง ระหว่าง กม.527+712 - กม.533+339 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,285 ม.) 03/11/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 5124564/2 ลว.21ต.ค.2563 ฝาครอบโคมไฟโซเดียม จำนวน 1 อัน 21/10/2563 5124564/2 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 5123564/1 ลว.21ต.ค.2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10 ลิตร 21/10/2563 5123564/1 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ระหว่าง กม.42+925 - กม.51+050 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 38,675 ตร.ม. 03/11/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1001 ตอน วังเจ้า - ตาก ตอน 1 ระหว่าง กม.493+816 - กม.494+100 NB,SB ปริมาณงาน 6,895 ตร.ม. 03/11/2563 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 5123563/342 ลว.1ก.ย.2563 แก๊สโซฮอล์95 จำนวน 2300 ลิตร 01/09/2563 5123563/342 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 5126063/280 ลว. 16 มิ.ย. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 17/06/2563 5126063/280 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 54 รายการ