แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 5126062/322 ลว.14 ส.ค. 2562 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/08/2562 14/08/2562 5126062/322 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 5125062/345 ลว.3 ก.ย. 2562 วัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ 06/09/2562 06/09/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 5123562/342 ลว.2 ก.ย. 2562 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,300 ลิตร 03/09/2562 03/09/2562 5123562/342 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 512/30/62/148 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ ลว.21/8/62 22/08/2562 22/08/2562 512/30/62/148 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 17/08/2562 16/08/2562 512/35/62/328 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 5126062123 08/08/2562 08/08/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 512-62/303 ลว. 24 ก.ค. 2562 จ้างทำการก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA 1 แห่ง 09/08/2562 09/08/2562 ใบสั่งเลขที่ 303 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 5126062/301 ลว.10 ก.ค. 2562 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 24/07/2562 23/07/2562 5126062/301 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 512-62/265 ลว. 14 มิ.ย. 2562 จ้างทำการผลิตแผ่นป้ายจราจร จำนวน 1 แผ่น 19/06/2562 19/06/2562 512-62/265 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 5126062/263 ลว.14 มิ.ย. 2562 วัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 5126062/263 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 5126062/241 ลว. 28 พ.ค. 2562 แผ่นสะท้อนแสง ชนิด Diamond Grade สีส้ม สำหรับติดเสาไฟฟ้า ขนาด 15 x 15 ซม. จำนวน 3,200 แผ่น 28/05/2562 28/05/2562 5126062/241 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 สรุปผลรายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) สรุปผลรายไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) 22/04/2562 22/04/2562 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 สรุปผลรายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) สรุปผลรายไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) 22/04/2562 22/04/2562 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 5126062/198 ลว.3 เม.ย. 2562 วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 05/04/2562 03/04/2562 5126062/198 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12/3/62 12/03/2562 12/03/2562 512/30/62/60 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ