แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 512/60/65/286 ลว. 17 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 17/05/2565 512/60/65/286 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 512/35/65/282 ลว. 2 พ.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง 2640 ลิตร 02/05/2565 512/35/65/282 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 512/45/65/185 ลว. 23 ก.พ. 2565 วัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 23/02/2565 512/45/65/185 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 512/35/65/ 140 ลว. 27 ม.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง 3035 ลิตร 27/01/2565 512/35/65/140 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 512/60/65/ 60 ลว. 8 ธ.ค. 2564 วัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 08/12/2564 512/60/65/ 60 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.6+125 - กม.18+600 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,540 ตร.ม. 13/12/2564 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านด่านลานหอย-ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+275 ปริมาณงาน 34,670 ตร.ม. 13/12/2564 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองเสือ - วังวน ระหว่าง กม.147+400 - กม.149+825 LT ปริมาณงาน 29,830 ตร.ม. 13/12/2564 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 512/30/64/143 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ลว.27/8/64 31/08/2564 512/30/64/143 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 5124564/2 ลว. 22 ต.ค. 2563 22/10/2563 5124564/2 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 512/30/64/146 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด12V70AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ 2 ลูก ลว.10/8/64 10/08/2564 512/30/64/146 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 512/30/64/146 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด12V70AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ 2 ลูก ลว.10/8/64 10/08/2564 512/30/64/146 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 512/30/64/145 ซื้อยางเรเดียร ขนาด 215/70R15 4 เส้น ลว.10/8/64 10/08/2564 512/30/64/145 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 512/30/64/144 ซื้อใบปัดน้ำฝน 2 ชิ้น ลว.13/8/64 13/08/2564 512/30/64/144 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 5124064/264 ลว.8 มิ.ย.2564 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 50 รีม 08/06/2564 5124064/264 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 76 รายการ