แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
หมวดทางหลวงในสังกัด
ลงวันที่ 28/09/2562

1. หมวดทาหลวงหนองบัวใต้

2. หมวดทางหลวงแม่ท้อ

3. หมวดทางหลวงวังประจบ

4. หมวดทางหลวงแม่สลิด

5. หมวดทางหลวงท้องฟ้า

6. หมวดทางหลวงบ้านด่านลานหอย

7. หมวดทางหลวงพรานกระต่าย


'