แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 2 ระหว่าง กม.58+300 - กม.58+326 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2563 ตก.1/ 26 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 1 ระหว่าง กม.30+985 - กม.44+390 LT,RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/05/2563 ตก.1/27/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) จำนวน 1 หลัง 30/04/2563 ตก.1/ 24 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 1 ระหว่าง กม.30+985 - กม.44+390 LT,RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2563 ตก eb/ 34 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านด่านลานหอย แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.สุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองเสือ - วังวน ที่ กม.146+415 ปริมาณงาน 1 หลัง 08/05/2563 ตก.1/25/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพรานกระต่าย แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.กำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ที่ กม.28+200 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 ตก.1/ 23 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1357 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ระหว่าง กม.12+097 - กม.13+897 ปริมาณงาน 1.800 กม. 25/05/2563 T439/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1351 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัวใต้ - เชิงสะพานกิตติขจร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.3+335 - กม.5+679 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2.300 กม. 24/05/2563 T440/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.77+400 - กม.79+000 ปริมาณงาน 1.600 กม. 25/05/2563 T438/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 104 , ทางหลวงหมายเลข 1108 , ทางหลวงหมายเลข 1110 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2563 ตก.1/22/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน 1 ระหว่าง กม.54+570 - กม.69+919 LT , RT (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (205 ต้น) 23/04/2563 ตก.1/15/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ระหว่าง กม.18+660 - กม.36+135 LT.,RT. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 13/04/2563 ตก.1/ 1 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1110 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประดาง - วังเจ้า ระหว่าง กม.2+135 - กม.12+000 LT. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 ต้น) 16/04/2563 ตก.1/13/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 104 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาก - สะพานวุฒิกุล ระหว่าง กม.6+635 - กม.23+650 LT,RT (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,028 ม.) 20/04/2563 ตก.1/9/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัวเหนือ - ท่าปุย ที่ กม.34+200 และที่ กม.37+700 และทางหลวงหมายเลข 1132 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังประจบ - ลานทอง ที่ กม.4+200 และที่ กม.7+050 ปริมาณงาน 4 แห่ง 13/04/2563 T390/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 34 รายการ