แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เดือน ต.ค. 2562 14/11/2562 07/11/2562 เดือน ต.ค. 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 เดือน ก.ค. 2562 14/11/2562 08/08/2562 เดือน ก.ค. 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 เดือน ส.ค. 2562 14/11/2562 09/09/2562 เดือน ส.ค. 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 เดือน ก.ย. 2562 14/11/2562 07/10/2562 เดือน ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 เดือน มิถุนายน 2562 07/08/2562 09/07/2562 เดือน มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 เดือนพฤษภาคม 2562 19/06/2562 07/06/2562 เดือนพฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 เดือนเมษายน 2562 19/06/2562 07/05/2562 เดือนเมษายน 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 เดือนมีนาคม 2562 13/06/2562 23/04/2562 เดือน มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 23/04/2562 23/04/2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 เดือน มกราคม 2562 23/04/2562 23/04/2562 เดือน มกราคม 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 เดือน ธันวาคม 2561 23/04/2562 23/04/2562 เดือน ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 เดือน พฤศจิกายน 2561 23/04/2562 23/04/2562 เดือน พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ