แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เดือน พฤษภาคม 2563 10/06/2563 เดือน พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 เดือน เมษายน 2563 07/05/2563 เดือน เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 เดือน มีนาคม 2563 17/04/2563 เดือน มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 17/03/2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 เดือน มกราคม 2563 06/02/2563 เดือน มกราคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 เดือน ธันวาคม 2562 06/01/2563 เดือน ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 เดือน พฤศจิกายน 2562 06/12/2562 เดือน พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 เดือน ต.ค. 2562 07/11/2562 เดือน ต.ค. 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 เดือน ก.ค. 2562 08/08/2562 เดือน ก.ค. 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 เดือน ส.ค. 2562 09/09/2562 เดือน ส.ค. 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 เดือน ก.ย. 2562 07/10/2562 เดือน ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 เดือน มิถุนายน 2562 09/07/2562 เดือน มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 เดือนพฤษภาคม 2562 07/06/2562 เดือนพฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 เดือนเมษายน 2562 07/05/2562 เดือนเมษายน 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 เดือนมีนาคม 2562 23/04/2562 เดือน มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ