แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 04/07/2565 ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 04/04/2565 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564 24/01/2565 เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. 2564 - เดือน ก.ย. 2564 01/07/2564 ไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 01/04/2564 เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 01/01/2564 มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 01/10/2563 ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - เดือน มิถุนายน 2562) 09/07/2562 ประจำไตรมาสที่ 3 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็็ว จำนวน 30 ลิตร 16/08/2562 512/35/62/329 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 16/08/2562 512/35/62/328 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 วัสดุก่อสร้าง 12/07/2562 512/60/62/298 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/07/2562 512/60/62/296 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 11/07/2562 512/70/62/297 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 - เดือน ธันวาคม 2561) ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 - เดือน มีนาคม 2562) 22/04/2562 ไตรมาสที่ 1,2 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ