Close
title
f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวสารทางหลวง
title
เนื่องจากในขณะนี้แขวงทางหลวงสุโขทัย ได้ดำเนินการก่อสร้างทาง โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.14+750 - กม.19+100 ขอให้ทุกท่านที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าว โปรดระมัดระวังการในการใช้เส้นทาง ขออภัยในความไม่สะดวกอย่างสูง

          เนื่องจากในขณะนี้แขวงทางหลวงสุโขทัย ได้ดำเนินการก่อสร้างทาง โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.14+750 - กม.19+100  ขอให้ทุกท่านที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าว  โปรดระมัดระวังการในการใช้เส้นทาง   ขออภัยในความไม่สะดวกอย่างสูง