แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ตก(พ.4)/2/2562 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ ลว.8/8/62 08/08/2562 08/08/2562 ตก(พ.4)/2/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน วังประจบ-ลานทอง- รานกระต่าย ระหว่าง กม.0+400-กม.42+062 LT.,RT. (เป็นแห่งๆ) , ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.0+011 - กม.43+390 LT. , RT. (เป็นแห่งๆ) รวมปริมาณงาน 2 แห่ง (1,880 อัน) 22/03/2562 22/03/2562 ตก.eb/39/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ที่ กม.35+785 และที่ กม.40+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/03/2562 06/03/2562 ตก eb/38/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 งานค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงตากที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,193 ต้น 14/02/2562 14/02/2562 ตก.Eb/37/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1108 ตอนควบคุม 0100 ตอนค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ระหว่าง กม.12+115 - กม.14+550 ปริมาณงาน 21,955 ตร.ม. 08/01/2562 08/01/2562 ตก.1/35/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอนควบคุม 0102 ตอนลานทอง - พรานกระต่าย ระหว่าง กม.38+450 - กม.39+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2561 28/12/2561 ตก.Eb/35/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1108 ตอนควบคุม 0100 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ระหว่าง กม.12+115 - กม.14+550 ปริมาณงาาน 21,955 ตร.ม. 27/12/2561 27/12/2561 ตก.Eb/34/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1331 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรานกระต่าย - ลานไผ่ ระหว่าง กม.2+515 - กม.3+720 ปริมาณงาน 10,845 ตร.ม. 26/12/2561 26/12/2561 สัญญาเลขที่ ตก.1/33/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงท้องฟ้า (1 หลัง) แขวงทางหลวงตากที่ 1 ทางหลวงหมายเข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ที่ กม.69+790 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ตามแบบของสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง แบบมาตรฐานหมวดการทาง) 13/12/2561 13/12/2561 ตก.Eb/32/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ