แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 3 ระหว่าง กม.40+050 - กม.41+450 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/08/2565 ตก.eb/9/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังประจบ - ลานทอง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.0+010 - กม.3+400 ปริมาณงาน 45,310 ตร.ม. 11/08/2565 ตก.eb/6/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 7 ระหว่าง กม.56+030 - กม.59+700 (เป็นแห่งๆ)ปริม 15/08/2565 ตก.eb/8/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 2 ที่ กม.38+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/08/2565 ตก.eb/7/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน ระหว่าง กม.537+287 - กม.577+605 NB , SB (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/07/2565 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ระหว่าง กม.48+208 - กม.61+549 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,132 ม.) 11/02/2565 ตก.1/32/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ที่ กม.52+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2565 ตก.1/30/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 ที่ ตก(พ.4)/1/2565 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 14/12/2564 ตก(พ.4)/1/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 งานกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ระหว่าง กม.30+725 - กม.32+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 ตก.1/9/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตาก - หนองเสือ ระหว่าง กม.103+820 - กม.106+160 LT. RT. ปริมาณงาน 47,080 ตร.ม. 13/12/2564 ตก.1/10/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 ขายทอดตลาดบ้านพักและบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนพร้อมทำการรื้อถอน จำนวน 1 รายการ (2หลัง) 14/07/2564 1/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1357 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่าง กม.9+730 - กม.10+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.200 กม.) 13/01/2564 T341/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี จังหวัดตาก ระหว่าง กม.69+400 - กม.70+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.300 กม.) 13/01/2564 T340/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน 2 ระหว่าง กม.50+849 - กม.53+194 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (124 ต้น) 24/11/2563 ตก.1/9/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 1 ระหว่าง กม.26+125 - กม.61+102 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,188 ม.) 24/11/2563 ตก.1/5/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 91 รายการ