แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/10/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ระหว่าง กม.42+925 - กม.51+050 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 38,675 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/10/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตาก - หนองเสือ ระหว่าง กม.101+700 - กม.103+820 LT.RT. ปริมาณงาน 43,146 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/10/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน ระหว่าง กม.542+915 - กม.545+000 NB. ปริมาณงาน 24,750 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/10/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1108 ตอนควบคุม 0100 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ระหว่าง กม.0+150 - กม.11+440 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 71,075 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/10/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1331 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรานกระต่าย - ลานไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.20+900 - กม.23+800 ปริมาณงาน 25,952 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/10/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1001 ตอน วังเจ้า - ตาก ตอน 1 ระหว่าง กม.493+816 - กม.494+100 NB,SB ปริมาณงาน 6,895 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 16/10/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.18+600 - กม.22+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 26,550 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/10/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองเสือ - วังวน ระหว่าง กม.143+765 - กม.146+850 RT ปริมาณงาน 34,975 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/10/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัวเหนือ - ท่าปุย ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+600 ปริมาณงาน 19,200 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 16/10/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1110 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประดาง - วังเจ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.7+015 - กม.9+745 ปริมาณงาน 23,720 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 56 รายการ