แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/03/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข1132 ตอน วังประจบ - ลานทอง - พรานกระต่าย ระหว่าง กม.0+400 - กม.42+062 LT. , RT.(เป็นแห่งๆ) , ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอน บ้านด่านลานหอย-ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.0+011 - กม.43+390 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (1,880 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 14/02/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ที่ กม.35+785 และที่ กม.40+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 10/01/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงที่ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/12/2561 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1108 ตอนควบคุม 0100 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ระหว่าง กม.12+115 - กม.14+550 ปริมาณงาาน 21,955 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/12/2561 แขวงทางหลวงตากที่ 1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอนควบคุม 0102 ตอนลานทอง - พรานกระต่าย ระหว่าง กม.38+450 - กม.39+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/12/2561 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงท้องฟ้า (1หลัง) แขวงทางหลวงตากที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ที่ กม.69+790 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง (ตามแบบของสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง แบบมาตรฐานหมวดการทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/12/2561 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1108 ตอนควบคุม 0100 ตอนค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ระหว่าง กม.12+115 - กม.14+550 ปริมาณงาน 21,955 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/12/2561 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1331 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรานกระต่าย - ลานไผ่ ระหว่าง กม.2+515 - กม.3+720 ปริมาณงาน 10,845 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ