แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/12/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี จังหวัดตาก ระหว่าง กม.69+400 - กม.70+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.300 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/12/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1357 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่าง กม.9+730 - กม.10+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.200 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน ระหว่าง กม.539+900 - กม.583+205 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,231 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 1 ระหว่าง กม.26+125 - กม.61+102 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,188 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน 2 ระหว่าง กม.50+849 - กม.53+194 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (124 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 10/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1001 ตอน วังเจ้า - ตาก ที่ กม.496+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 10/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 , 1107 และ 1400 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 10/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1001 ตอน วังเจ้า - ตาก ตอน 2 ที่ กม.512+279 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1001 ตอน วังเจ้า - ตาก ระหว่าง กม.510+058 - กม.520+240 (เป็นแห่งๆ) ตอนควบคุม 1002 ตอน ตาก - วังม่วง ระหว่าง กม.526+500 - กม.526+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,607 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน ตอน 1 ระหว่าง กม.533+742 - กม.534+367 ปริมาณงาน 1 แห่ง (62 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 78 รายการ