แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 10/08/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1001 ตอน วังเจ้า - ตาก ระหว่าง กม.509+500 - กม.510+165 NB. ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.665 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/08/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังประจบ - ลานทอง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.0+010 - กม.3+400 ปริมาณงาน 45,310 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 22/07/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 7 ระหว่าง กม.56+030 - กม.59+700 (เป็นแห่งๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 22/07/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 2 ที่ กม.38+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 22/07/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 3 ระหว่าง กม.40+050 - กม.41+450 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/06/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน ระหว่าง กม.537+287 - กม.577+605 NB , SB (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 25/01/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ระหว่าง กม.48+208 - กม.61+549 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,132 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/12/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ระหว่าง กม.30+725 - กม.32+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 30/11/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน อำเภอบ้านตาก,อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ระหว่าง กม.541+895 - กม.566+330 NB.SB. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (164 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 30/11/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1 ยกระดับมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1110 ตอนควบคุม 0100 ตอน ประดาง - วังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ระหว่าง กม.10+940 - กม.13+200 ปริมาณงาน 28,570 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 125 รายการ