แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 08/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) จำนวน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 104 , ทางหลวงหมายเลข 1108 , ทางหลวงหมายเลข 1110 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 2 ระหว่าง กม.58+300 - กม.58+326 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 1 ระหว่าง กม.30+985 - กม.44+390 LT,RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 104 , ทางหลวงหมายเลข 1108 , ทางหลวงหมายเลข 1110 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
6 02/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านด่านลานหอย แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.สุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองเสือ - วังวน ที่ กม.146+415 ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 02/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพรานกระต่าย แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.กำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ที่ กม.28+200 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1351 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัวใต้ - เชิงสะพานกิตติขจร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.3+335 - กม.5+675 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2.300 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.77+400 - กม.79+000 ปริมาณงาน 1.600 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/04/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1357 ตอนควบคุม 1357 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ระหว่าง กม.12+097 - กม.13+897 ปริมาณงาน 1.800 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 44 รายการ