แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1357 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่าง กม.9+730 - กม.10+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.200 กม.) 07/01/2564 T341/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี จังหวัดตาก ระหว่าง กม.69+400 - กม.70+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.300 กม.) 07/01/2564 T340/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 5127064/55 ลว.4ธ.ค.2563 วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 04/12/2563 5127064/55 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน 2 ระหว่าง กม.50+849 - กม.53+194 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (124 ต้น) 16/11/2563 ตก.1/9/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 1 ระหว่าง กม.26+125 - กม.61+102 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,188 ม.) 16/11/2563 ตก.1/5/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน ระหว่าง กม.539+900 - กม.583+205 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,231 ม.) 16/11/2563 ตก.1/20/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน 5 ระหว่าง กม.59+170 - กม.59+730 LT. , RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (34 ต้น) 17/11/2563 ตก.1/1/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1001 ตอน วังเจ้า - ตาก ตอน 1 ระหว่าง กม.502+650 - กม.508+680 NB. , SB. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น) 17/11/2563 ตก.1/4/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1331 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรานกระต่าย - ลานไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.9+200 - กม.13+900 LT. , RT. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (45 ต้น) 17/11/2563 ตก.1/8/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน ตอน 1 ระหว่าง กม.533+742 - กม.534+367 ปริมาณงาน 1 แห่ง (62 ต้น) 17/11/2563 ตก.1/7/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1001 ตอน วังเจ้า - ตาก ระหว่าง กม.510+058 - กม.520+240 (เป็นแห่งๆ) ตอนควบคุม 1002 ตอน ตาก - วังม่วง ระหว่าง กม.526+500 - กม.526+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,607 ม.) 13/11/2563 ตก.1/6/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1001 ตอน วังเจ้า - ตาก ตอน 2 ที่ กม.512+279 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 ตก.1/31/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 , 1107 และ 1400 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 ตก.1/13/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1001 ตอน วังเจ้า - ตาก ที่ กม.496+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ตก.1/272564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ระหว่าง กม.42+925 - กม.51+050 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 38,675 ตร.ม. 03/11/2563 ตก.1/14/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 86 รายการ