แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 3 ระหว่าง กม.40+050 - กม.41+450 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/08/2565 ตก.eb/9/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังประจบ - ลานทอง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.0+010 - กม.3+400 ปริมาณงาน 45,310 ตร.ม. 05/08/2565 ตก.eb/6/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 7 ระหว่าง กม.56+030 - กม.59+700 (เป็นแห่งๆ)ปริม 05/08/2565 ตก.eb/8/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 2 ที่ กม.38+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/08/2565 ตก.eb/7/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน ระหว่าง กม.537+287 - กม.577+605 NB , SB (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/07/2565 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 512/70/65/101 ลว. 10 ม.ค. 2565 วัสดุเกษตร 9 รายการ 10/01/2565 512/70/65/101 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ระหว่าง กม.48+208 - กม.61+549 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,132 ม.) 11/02/2565 ตก.1/32/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง ตามแบบเลขที่ 9264/52 และ ม 050/51 (ก) จำนวน 1 หลัง 14/01/2565 ตก.1/31/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตาก - หนองเสือ ระหว่าง กม.116+300 - กม.125+450 RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,495 ตร.ม. 06/01/2565 ตก.1/28/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านด่านลานหอย-ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+275 ปริมาณงาน 34,670 ตร.ม. 07/01/2565 ตก.1/23/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.6+125 - กม.18+600 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,540 ตร.ม. 07/01/2565 ตก.1/22/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองเสือ - วังวน ระหว่าง กม.147+400 - กม.149+825 LT ปริมาณงาน 29,830 ตร.ม. 06/01/2565 ตก.1/18/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1001 ตอน วังเจ้า- ตาก ระหว่าง กม.503+514 - กม.519+376 NB , SB (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,775 ม.) 06/01/2565 ตก.1/19/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1001 ตอน วังเจ้า- ตาก ระหว่าง กม.503+514 - กม.519+376 NB , SB (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,775 ม.) 06/01/2565 ตก.1/26/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังประจบ - ลานทอง ระหว่าง กม.11+000 - กม.12+175 ปริมาณงาน 14,100 ตร.ม. 14/12/2564 ตก.1/27/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 140 รายการ