แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
สายด่วน (Call center) โควิด-19 จังหวัดตาก
ลงวันที่ 18/03/2565

'