แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126064/168 ลว.5มี.ค. 2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ 05/03/2564 90,637.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/70/64/3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ ลว.4/3/64 04/03/2564 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512-64/167 ลว. 4 มี.ค. 2564 04/03/2564 215,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126064/166 ลว. 3 มี.ค. 2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/03/2564 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126064/165 ลว.3 มี.ค. 2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/03/2564 33,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5124064/162 ลว. 2 มี.ค. 2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 17 รายการ 02/03/2564 51,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/64/27 จ้างซ่อมปั๊มน้ำ และ เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.3/3/64 03/03/2564 13,503.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5124064/162 ลว. 2 มี.ค. 2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายกา 03/03/2564 51,550.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/64/26 จ้างเช็คหัวฉีด และ เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.3/3/64 03/03/2564 21,186.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/74 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ ลว.3/3/64 03/03/2564 4,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/73 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ลว.3/3/64 03/03/2564 960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/72 ซื้อสายคันเร่งมือ 1 ชิ้น ลว.3/3/64 03/03/2564 1,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126064/164 ลว.2 มี.ค. 2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/03/2564 46,428.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126064/163 ลว.2 มี.ค. 2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/03/2564 67,086.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5123564/160 ลว.1 มี.ค. 2564 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1600 ลิตร 01/03/2564 42,416.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,362 รายการ