แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตากที่ 1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงวังประจบ (1 แห่ง) แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตาก - หนองเสือ ที่ กม.114+660 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/10/2563 1,820,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตากที่ 1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงวังประจบ (1 แห่ง) แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตาก - หนองเสือ ที่ กม.114+660 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/10/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126063/361 ลว.28ก.ย.2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน3รายการ 28/09/2563 33,204.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5124063/360 ลว.24ก.ย. 2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 24/09/2563 30,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5124063/359 ลว.24ก.ย.2563 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/09/2563 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5124063/360 ลว. 24 ก.ย. 2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 24/09/2563 30,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126063/358 ลว.24ก.ย.2563 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ขนาดจุ50กก. จำนวน7ถุง 24/09/2563 1,085.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126063/357 ลว. 22 ก.ย. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/09/2563 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126063/356 ลว. 21 ก.ย. 2563 ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดจุ 20 กก. จำนวน 300 ถุง 21/09/2563 41,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5123563/355 ลว.21ก.ย.2563 น้ำมันดีเซล B10 จำนวน6000ลิตร 21/09/2563 112,093.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126063/354 ลว.17ก.ย.2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 17/09/2563 4,978.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/63/353 ลว. 16 ก.ย. 2563 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อจัดส่งรายงานประจำงวด 2/2563 และงานประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 รายการ 16/09/2563 1,809.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5123563/352 ลว.16ก.ย.2563 แก๊สโซออล์95 จำนวน 1,150ลิตร 16/09/2563 24,966.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5124563/351 ลว.15ก.ย.2563 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 15/09/2563 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/70/63/9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ ลว.15/9/63 15/09/2563 3,128.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,041 รายการ