แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/65/295 ลว. 26 พ.ค. 2565 จ้างทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร 1 รายการ 26/05/2565 460,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/60/65/294 ลว. 26 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 26/05/2565 3,084.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/70/65/293 ลว. 25 พ.ค. 2565 วัสดุเกษตร 19 รายการ 25/05/2565 27,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/60/65/292 ลว. 24 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 24/05/2565 21,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/45/65/291 ลว. 23 พ.ค. 2565 วัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 23/05/2565 152,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/60/65/290 ลว. 20 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 20/05/2565 374,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/85/65/289 ลว.19 พ.ค. 2565 วัสดุอื่นๆ 1 รายการ 19/05/2565 208,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/60/65/288 ลว. 18 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 18/05/2565 203,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/70/65/287 ลว. 17 พ.ค. 2565 วัสดุเกษตร 6 รายการ 17/05/2565 22,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/60/65/286 ลว. 17 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 17/05/2565 7,814.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/60/65/286 ลว. 17 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 17/05/2565 7,814.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/60/65/285 ลว. 11 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 11/05/2565 3,102.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/70/65/284 ลว. 10 พ.ค. 2565 วัสดุเกษตร 11 รายการ 10/05/2565 7,727.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/60/65/283 ลว. 3 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 03/05/2565 496,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/35/65/282 ลว. 2 พ.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง 2640 ลิตร 02/05/2565 105,890.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,086 รายการ