แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512-63/265 ลว. 1 มิ.ย. 2563 จัดจ้างผลิตและติดตั้งป้ายติดข้างหลักกิโลเมตร จำนวน 178 แผ่น 01/06/2563 153,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5123563/264 ลว.1มิ.ย.2563 แก๊สโซฮอล์95 จำนวน 2360 ลิตร 01/06/2563 48,167.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5124563/262 ลว. 28 พ.ค. 2563 โคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์หลอด LED ขนาด 300 มม. รุ่น 168 ดวง (ใช้พลังงานแสงอาทิตย์) 28/05/2563 294,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126063/263 ลว.29พ.ค.2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4รายการ 29/05/2563 3,006.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126063/262 ลว. 28 พ.ค. 2563 โคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์หลอด LED ขนาด 300 มม. รุ่น 168 ดวง (ใช้พลังงานแสงอาทิตย์) จำนวน 14 โคม 28/05/2563 294,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126063/261 ลว. 28 พ.ค. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 28/05/2563 326,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/63/117 ซื้อOIL FILTER(กรองน้ำมันเครื่อง) 1 ชิ้น ลว.28/5/63 28/05/2563 960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/63/116 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ลว.28/5/63 28/05/2563 550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5124063/259 ลว. 26 พ.ค. 2563 วัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 26/05/2563 8,515.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5127063/260 ลว.26พ.ค.2563 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 26/05/2563 3,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5124063/257 ลว.25พ.ค.2563 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม ขนาดA4 จำนวน 50 รีม 25/05/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/63/258 ลว.25พ.ค.2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126063/256 ลว. 22 พ.ค. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/05/2563 31,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512-63/255 ลว. 22 พ.ค. 2563 จ้างผลิตป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ 22/05/2563 58,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512-63/254 ลว. 22 พ.ค. 2563 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 4 ชุด 22/05/2563 27,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 895 รายการ