แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512-63/23 ลว.14 พ.ย. 2562 ทำการผลิตแผ่นป้าย (ป้ายแนะนำ,ป้ายเตือน) จำนวน 3 รายการ 14/11/2562 26,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5128563/22 ลว. 14 พ.ย. 2562 ผงดูดซับคราบน้ำมันและเคมี ขนาดจุ 6 กก. จำนวน 100 ถุง 14/11/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5123563/21 ลว. 14 พ.ย. 2562 14/11/2562 521.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตากที่ 1 เดือน ต.ค. 2562 07/11/2562 349,114.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตากที่ 1 เดือน ก.ค. 2562 08/08/2562 863,382.15 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126063/20 ลว. 13 พ.ย. 2562 วัสดุก่อสร้าง 28 รายการ 13/11/2562 29,276.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126063/19 ลว. 13 พ.ย. 2562 วัสดุก่อสร้าง 32 รายการ 13/11/2562 109,312.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512-63/18 ลว. 12 พ.ย. 2562 จ้างทำการผลิตแผ่นป้าย ง่วงจอดพัก ขนาด 2.40 x 1.20 ม. (เจาะตาไก่) จำนวน 16 แผ่น 12/11/2562 6,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126063/17 ลว.12 พ.ย. 2562 เสา คสล. ขนาด 4" x 4" x 3.50 ม. จำนวน 1 ต้น 12/11/2562 532.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512-63/16 ลว. 12 พ.ย. 2562 จ้างทำการผลิตแผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสีติดแผ่นสะท้อนแสง ชนิด Diamond Grade ขนาด 0.90 x 0.90 ม. “ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย” ชนิดไม่มีเฟรม (รหัส ต.1) จำนวน 1 แผ่น 12/11/2562 4,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/63/5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ ลว.12/11/62 12/11/2562 4,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/63/7 ซื้อกระบอกเบรคหลัง ลว.12/11/62 12/11/2562 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/63/6 ซื้อถ้วยครัช ลว.12/11/62 12/11/2562 650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5124563/15 ลว. 8 พ.ย. 2562 ชุดควบคุมการเปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงระบบอัตโนมัติ จำนวน 4 ชุด 08/11/2562 99,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/63/4 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V70AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ ลว.8/11/62 08/11/2562 2,996.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 457 รายการ