แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ฝ่ายวิศวกรรม
ลงวันที่ 28/09/2562

'