แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงวังประจบ (1 แห่ง) แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตาก - หนองเสือ ที่ กม.114+660 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/10/2563 ตก.eb/ 2 /2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงวังประจบ (1 แห่ง) แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.ตาก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตาก - หนองเสือ ที่ กม.114+660 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/10/2563 ตก.eb/ 1 /2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 2 ระหว่าง กม.58+300 - กม.58+326 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2563 ตก.1/ 26 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 1 ระหว่าง กม.30+985 - กม.44+390 LT,RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2563 ตก.1/27/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 2 ระหว่าง กม.58+300 - กม.58+326 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 ตก eb/ 35 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) จำนวน 1 หลัง 08/04/2563 ตก.1/ 24 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 1 ระหว่าง กม.30+985 - กม.44+390 LT,RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 ตก eb/ 34 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านด่านลานหอย แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.สุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองเสือ - วังวน ที่ กม.146+415 ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 ตก.1/25/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพรานกระต่าย แขวงทางหลวงตากที่ 1 จ.กำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ที่ กม.28+200 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 ตก.1/ 23 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 2 ระหว่าง กม.58+300 - กม.58+326 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 ตก eb/ 27 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1357 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ระหว่าง กม.12+097 - กม.13+897 ปริมาณงาน 1.800 กม. 07/04/2563 T439/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1351 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัวใต้ - เชิงสะพานกิตติขจร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.3+335 - กม.5+679 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2.300 กม. 07/04/2563 T440/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.77+400 - กม.79+000 ปริมาณงาน 1.600 กม. 07/04/2563 T438/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 104 , ทางหลวงหมายเลข 1108 , ทางหลวงหมายเลข 1110 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ตก.1/22/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน 1 ระหว่าง กม.54+570 - กม.69+919 LT , RT (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (205 ต้น) 26/03/2563 ตก.1/15/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 47 รายการ