แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 3 ระหว่าง กม.40+050 - กม.41+450 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/08/2565 ตก.eb/9/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังประจบ - ลานทอง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระหว่าง กม.0+010 - กม.3+400 ปริมาณงาน 45,310 ตร.ม. 05/08/2565 ตก.eb/6/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 7 ระหว่าง กม.56+030 - กม.59+700 (เป็นแห่งๆ)ปริม 05/08/2565 ตก.eb/8/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 2 ที่ กม.38+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/08/2565 ตก.eb/7/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน ระหว่าง กม.537+287 - กม.577+605 NB , SB (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/07/2565 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ระหว่าง กม.48+208 - กม.61+549 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,132 ม.) 11/02/2565 ตก.1/32/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ที่ กม.52+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 ตก.1/30/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 งานกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ระหว่าง กม.30+725 - กม.32+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2564 ตก.1/9/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.6+125 - กม.18+600 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,540 ตร.ม. 02/12/2564 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตาก - หนองเสือ ระหว่าง กม.103+820 - กม.106+160 LT. RT. ปริมาณงาน 47,080 ตร.ม. 02/12/2564 ตก.1/10/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านด่านลานหอย-ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+275 ปริมาณงาน 34,670 ตร.ม. 02/12/2564 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตาก - หนองเสือ ระหว่าง กม.116+300 - กม.25+450 RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,495 ตร.ม. 24/11/2564 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองเสือ - วังวน ระหว่าง กม.147+400 - กม.149+825 LT ปริมาณงาน 29,830 ตร.ม. 02/12/2564 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1357 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่าง กม.9+730 - กม.10+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.200 กม.) 07/01/2564 T341/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี จังหวัดตาก ระหว่าง กม.69+400 - กม.70+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.300 กม.) 07/01/2564 T340/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 93 รายการ