แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 18/03/2565 สายด่วน (Call center) โควิด-19 จังหวัดตาก
2 17/11/2564 กิจกรรมใส่ผ้าไทย
3 28/09/2562 โครงการ "ทางหลวงอุ่นใจ ไปโรงเรียนปลอดภัย สร้างวินัยจราจร"