แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ฝ่ายบริหาร
ลงวันที่ 28/09/2562

'