แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 5123563/299 ลว.3ก.ค.2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(B10) จำนวน 3,986 ลิตร 03/07/2563 5123563/299 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 5123563/298 ลว.3ก.ค.2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(B10) จำนวน 4014 ลิตร 03/07/2563 5123563/298 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 5126063/297 ลว. 3 ก.ค. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 03/07/2563 5126063/297 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 512/-/63/32 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.2/7/63 02/07/2563 512/-/63/32 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 512/-/63/31 จ้างเปลี่ยนยางใน และ เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว. 2/7/63 02/07/2563 512/-/63/31 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 512/30/63/121 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด12V70AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ(มอก.6-2524) 2 ลูก 02/07/2563 512/30/63/121 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 512/30/63/120 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ ลว.2/7/63 02/07/2563 512/30/63/120 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 5124563/294 ลว.1ก.ค.2563 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 01/07/2563 5124563/294 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 5124563/295 ลว.1ก.ค.2563 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 01/07/2563 5124563/295 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 5126063/293 ลว. 1 ก.ค. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 01/07/2563 5126063/293 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 5123563/296 ลว.1ก.ค.2563 แก๊สโซฮอล์95 จำนวน 2300 ลิตร 01/07/2563 5123563/296 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 5124563/292 ลว.29มิ.ย.2563 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 29/06/2563 5124563/292 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 5126063/290 ลว. 26 มิ.ย. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/06/2563 5126063/290 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 5126063/291 ลว.26มิ.ย.2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2รายการ 26/06/2563 5126063/291 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 5124063/289 ลว.25มิ.ย.2563 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี80แกรม ขนาด A4 จำนวน 50 รีม 25/06/2563 5124063/289 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 897 รายการ