แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 5126064/168 ลว.5มี.ค. 2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ 05/03/2564 5126064/168 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 512/70/64/3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ ลว.4/3/64 04/03/2564 512/70/64/3 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 512-64/167 ลว. 4 มี.ค. 2564 04/03/2564 512-64/167 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 5126064/166 ลว. 3 มี.ค. 2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/03/2564 5126064/166 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 5126064/165 ลว.3 มี.ค. 2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/03/2564 5126064/165 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 5124064/162 ลว. 2 มี.ค. 2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 17 รายการ 02/03/2564 5124064/162 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 512/-/64/27 จ้างซ่อมปั๊มน้ำ และ เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.3/3/64 03/03/2564 512/-/64/27 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 5124064/162 ลว. 2 มี.ค. 2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายกา 02/03/2564 5124064/162 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 512/-/64/26 จ้างเช็คหัวฉีด และ เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.3/3/64 03/03/2564 512/-/64/26 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 512/30/64/74 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ ลว.3/3/64 03/03/2564 512/30/64/74 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 512/30/64/73 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ลว.3/3/64 03/03/2564 512/30/64/73 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 512/30/64/72 ซื้อสายคันเร่งมือ 1 ชิ้น ลว.3/3/64 03/03/2564 512/30/64/72 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 5126064/164 ลว.2 มี.ค. 2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/03/2564 5126064/164 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 5126064/163 ลว.2 มี.ค. 2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/03/2564 5126064/163 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 5123564/160 ลว.1 มี.ค. 2564 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1600 ลิตร 01/03/2564 5123564/160 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,315 รายการ