แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 512/35/63/47 ลว.4 ธ.ค.2562 จัดซื้อน้ำมันดีเซล 1,279 ลิตร 04/12/2562 04/12/2562 512/35/63/47 ลว.4 ธ.ค.2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 512/35/63/48 ลว.4 ธ.ค.2562 จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 4,721 ลิตร 04/12/2562 04/12/2562 512/35/63/48 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 5126063/46 ลว.3 ธ.ค.2562 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 03/12/2562 03/12/2562 5126063/46 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 5126063/44 ลว. 2 ธ.ค. 2562 วัสดุก่อสร้าง 27 รายการ 03/12/2562 02/12/2562 5126063/44 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 5123563/42 ลว.2ธ.ค.2562 แก๊สโซฮอล์95 จำนวน 2,360 ลิตร 02/12/2562 02/12/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 5124563/43 ลว.2ธ.ค.2562 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 02/12/2562 02/12/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 512-63/45 ลว. 2 ธ.ค. 2562 จ้างทำการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ 02/12/2562 02/12/2562 512-63/45 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 512/30/63/24 ซื้อชุดมือเร่ง 1 ชุด ลว.2/12/62 02/12/2562 02/12/2562 512/30/63/24 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 512/30/63/23 ซื้อมือจับปิด-เปิดประตูด้านขวานอก 1 ชิ้น ลว.2/12/62 02/12/2562 02/12/2562 512/30/63/23 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 5126063/41 ลว. 29 พ.ย. 2562 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/11/2562 29/11/2562 5126063/41 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 5126063/40 ลว.29 พ.ย. 2562 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 29/11/2562 29/11/2562 5126063/40 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 512-63/39 ลว.28 พ.ย. 2562 จ้างทำการซ่อมแซมและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 2 รายการ 29/11/2562 28/11/2562 512-63/39 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 5126063/38 ลว. 28 พ.ย. 2562 หิน ขนาด3/8" จำนวน 50 ลบ.ม. 28/11/2562 28/11/2562 5126063/38 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 5128563/37 ลว. 27 พ.ย.2562 วัสดุอื่นๆ 3 รายการ 28/11/2562 27/11/2562 5128563/37 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 5126063/36 ลว. 27 พ.ย. 2562 วัสดุก่อสร้าง 24 รายการ 28/11/2562 27/11/2562 5126063/36 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 476 รายการ