แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 512/-/65/295 ลว. 26 พ.ค. 2565 จ้างทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร 1 รายการ 26/05/2565 512/-/65/295 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 512/60/65/294 ลว. 26 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 26/05/2565 512/60/65/294 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 512/70/65/293 ลว. 25 พ.ค. 2565 วัสดุเกษตร 19 รายการ 25/05/2565 512/70/65/293 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 512/60/65/292 ลว. 24 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 24/05/2565 512/60/65/292 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 512/45/65/291 ลว. 23 พ.ค. 2565 วัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 23/05/2565 512/45/65/291 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 512/60/65/290 ลว. 20 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 20/05/2565 512/60/65/290 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 512/85/65/289 ลว.19 พ.ค. 2565 วัสดุอื่นๆ 1 รายการ 19/05/2565 512/85/65/289 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 512/60/65/288 ลว. 18 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 18/05/2565 512/60/65/288 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 512/70/65/287 ลว. 17 พ.ค. 2565 วัสดุเกษตร 6 รายการ 17/05/2565 512/70/65/287 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 512/60/65/286 ลว. 17 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 17/05/2565 512/60/65/286 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 512/60/65/286 ลว. 17 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 17/06/2565 512/60/65/286 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 512/60/65/285 ลว. 11 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 11/05/2565 512/60/65/285 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 512/70/65/284 ลว. 10 พ.ค. 2565 วัสดุเกษตร 11 รายการ 10/05/2565 512/70/65/284 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 512/60/65/283 ลว. 3 พ.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 03/05/2565 512/60/65/283 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 512/35/65/282 ลว. 2 พ.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง 2640 ลิตร 02/05/2565 512/35/65/282 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,012 รายการ