แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 5126063/361 ลว.28ก.ย.2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน3รายการ 28/09/2563 5126063/361 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 5124063/360 ลว.24ก.ย. 2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 24/09/2563 5124063/360 แขวงทางหลวงตากที่ 1
3 5124063/359 ลว.24ก.ย.2563 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/09/2563 5124063/359 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 5124063/360 ลว. 24 ก.ย. 2563 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 24/09/2563 5124063/360 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 5126063/358 ลว.24ก.ย.2563 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ขนาดจุ50กก. จำนวน7ถุง 24/09/2563 5126063/358 แขวงทางหลวงตากที่ 1
6 5126063/357 ลว. 22 ก.ย. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/09/2563 5126063/357 แขวงทางหลวงตากที่ 1
7 5126063/356 ลว. 21 ก.ย. 2563 ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดจุ 20 กก. จำนวน 300 ถุง 21/09/2563 5126063/356 แขวงทางหลวงตากที่ 1
8 5123563/355 ลว.21ก.ย.2563 น้ำมันดีเซล B10 จำนวน6000ลิตร 21/09/2563 5123563/355 แขวงทางหลวงตากที่ 1
9 5126063/354 ลว.17ก.ย.2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 17/09/2563 5126063/354 แขวงทางหลวงตากที่ 1
10 512/-/63/353 ลว. 16 ก.ย. 2563 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อจัดส่งรายงานประจำงวด 2/2563 และงานประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 รายการ 16/09/2563 512/-/63/353 แขวงทางหลวงตากที่ 1
11 5123563/352 ลว.16ก.ย.2563 แก๊สโซออล์95 จำนวน 1,150ลิตร 16/09/2563 5123563/352 แขวงทางหลวงตากที่ 1
12 5124563/351 ลว.15ก.ย.2563 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 15/09/2563 5124563/351 แขวงทางหลวงตากที่ 1
13 512/70/63/9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ ลว.15/9/63 15/09/2563 512/70/63/9 แขวงทางหลวงตากที่ 1
14 512/30/63/150 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ ลว.15/9/63 15/09/2563 512/30/63/150 แขวงทางหลวงตากที่ 1
15 512/10/63/8 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ ลว.14/9/63 14/09/2563 512/10/63/8 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 996 รายการ