วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
งานภูมิทัศน์
ลงวันที่ 08/01/2562

                          ภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบ

        จะมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบงานตัดหญ้า งานตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ งานขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพาะชำไม้กระถาง เพื่อการตกแต่ง ให้มีสภาพสวยงานอยู่เสมอ 


'