วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
หมวดทางหลวงทุ่งเสลี่ยม
ลงวันที่ 08/01/2562

หมดทางหลวงทุ่งเสลี่ยม ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 64230


'