วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2563-กันยายน 2563) 01/10/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ประจำไตรมาสที่ 4 01/10/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ไตรมาสที่ 3 28/08/2563 63087623680 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ไตรมาสที่ 2 28/08/2563 63087623557 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ไตรมาสที่ 1 28/08/2563 63087622655 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 05/08/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 04/08/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 09/01/2563 513/45/63/81 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/01/2563 513606380 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 20/01/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 01/10/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2562 26/07/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2562 08/05/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ