วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
หมวดทางหลวงศรีสำโรง
ลงวันที่ 08/01/2562

หมวดทางหลวงศรีสำโรง ตั้งอยู่ ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย


'