วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 28/08/2563 513/40/63/335 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 513/40/63/275 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 08/04/2563 513/40/63/283 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/07/2563 513/60/63/265 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 26 รายการ 26/03/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 26 รายการ 19/02/2563 คค 06031/2/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 62117087540 06/11/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 งทง513306233 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ