วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
หมวดทางหลวงคีรีมาศ
ลงวันที่ 08/01/2562

หมวดทางหลวงคีรีมาศ  ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  64160


'