วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
หมวดทางหลวงสุโขทัย
ลงวันที่ 08/01/2562

หมวดทางหลวงสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่1 ถนนทะเลหลวง  ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000  โทร.055-615635


'