วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/10/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2563
2 22/10/2563 ประชาสัมพันธ์
3 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก และขึ้นบัญชี
4 29/06/2563 ประกาศรายชื่อและวันสอบสัมภาษณ์
5 23/03/2563 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
6 23/03/2563 กรมทางหลวงห่วงใย
7 17/02/2563 ประกาศแขวงทางหลวงสุโขทัย
8 24/01/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา
9 21/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
10 13/01/2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา
11 10/10/2562 จัดอบรมโครงการการใช้โปรแกรมประยุกต์ในยุคดิจิทัล 4.0 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดของแขวงทางหลวงสุโขทัย
12 26/03/2562 แขวงทางหลวงไร้ยาเสพติด
13 30/01/2562 ตัดแต่งกิ่งไม้