วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.1319 กม.0+010 - กม.11+800 เป็นช่วงๆ, ทล.1293 กม.10+175 - กม.23+975 เป็นช่วงๆ, ทล.1311 กม.0+200 - กม.11+830 เป็นช่วงๆ, ทล.1332 กม.0+010 - กม.15+150 เป็นช่วงๆ 27/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT 25/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ( ระดับ 1-2 ) แขวงทางหลวงสุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. 25/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 1 ที่กม.76+655 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 ebสท/56/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1305 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอ้อ-สารจิตร ระหว่าง กม.3+880-กม.7+400 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (93 ต้น) 24/11/2563 eb สท/53/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ที่ กม.0+455 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 eb สท/54/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+987 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 eb สท/55/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.0+200 - กม.14+325 เป็นช่วงๆ 18/11/2563 eb สท/51/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.11+700 - กม.33+900 18/11/2563 eb สท/52/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1305 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอ้อ - สารจิตร ระหว่าง กม.3+880 - กม.7+400 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (93 ต้น) 13/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน หัวฝาย-แม่ทุเลา-ท่าแพ ระหว่าง กม.3+800-กม.22+680 เป็นช่วง ๆ 13/11/2563 eb สท/41/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.26+695– กม.38+515 ปริมาณงาน 1 แห่ง (94ต้น) 13/11/2563 eb สท/35/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.0+200 กม.14+325 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (95 ต้น) 13/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.30+250 - กม.31+580 13/11/2563 eb สท/38/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า-อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.39+600 เป็นช่วงๆ 13/11/2563 eb สท/37/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 114 รายการ