วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
หมวดทางหลวงแม่สิน
ลงวันที่ 08/01/2562

         หมวดทางหลวงแม่สิน         ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สิน  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   64130   


'