วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
หมวดทางหลวงสวรรคโลก
ลงวันที่ 08/01/2562

หมวดทางหลวงสวรรคโลก  ตั้งอยู่เลขที่ 133 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 64110


'