วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 02/12/2563 สท/60/64/018 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 02/12/2563 สท/45/64/017 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B7 01/12/2563 สท/35/64/016 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B7 01/12/2563 สท/35/64/015 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/12/2563 สท/35/64/014 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ที่ กม.21+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 แห่ง 25/11/2563 สท/-/64/003 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 70 ถัง 17/11/2563 สท/60/64/013 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ 13/11/2563 สท/30/64/010 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ 13/11/2563 สท/30/64/010 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่+น้ำกรดพร้อมใช้ จำนวน 2 ลูก 13/11/2563 สท/30/64/0111 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/11/2563 สท/60/64/011 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 16/11/2563 สท/45/64/010 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อ Hot Mix จำนวน 100 ตัน 16/11/2563 สท/60/64/012 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อสติกเกอร์ จำนวน 4 รายการ 12/11/2563 สท//60/64/009 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,013 รายการ