วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 แห่ง 25/12/2563 สท/-/64/003 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 70 ถัง 17/11/2563 สท/60/64/013 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/11/2563 สท/60/64/011 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 12/11/2563 สท/45/64/010 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อ Hot Mix จำนวน 100 ตัน 16/11/2563 สท/60/64/012 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อสติกเกอร์ จำนวน 4 รายการ 12/11/2563 สท//60/64/009 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 12/11/2563 สท/45/64/008 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 12/11/2563 สท/45/64/007 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 09/11/2563 สท/60/64/005 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/11/2563 สท/35/64/001 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 จ้างเหมาติดตั้ง Curb เกาะกลาง , หลักนำทาง 19/10/2563 สท/-/64/002 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ 07/10/2563 513/-/64/1 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 30/09/2563 513/35/63/360 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล 29/09/2563 513/35/63/359 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 25/09/2563 513/40/63/357 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 868 รายการ