วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก และขึ้นบัญชี
ลงวันที่ 30/06/2563

'