วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ประกาศรายชื่อและวันสอบสัมภาษณ์
ลงวันที่ 29/06/2563

'