วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ให้การต้อนรับ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ
ลงวันที่ 05/02/2563

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย พร่้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ นางอัมพวัน วรรณโก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 

'