วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช
ลงวันที่ 24/10/2562

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562 นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย มอบหมายให้ นายสมปอง นุชมาก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป จากนั้น ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดสีชมพูและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และในเวลา  19.20 น.เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย    เป็นประธานในพิธี


'