วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
พิธีตักบาตร วางพวงมาลา ถวายบังคม พร้อมจุดเทียนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 21/10/2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562 นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายชยุต วงศ์สำแดง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และเวลา 08.30 น. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในเวลา 19.20 น.ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


'