วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยปีใหม่ 2562
ลงวันที่ 09/01/2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย   ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการจัด  "โครงการจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2562" ณ แขวงทางหลวงสุโขทัย


'