วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ประมวลภาพกิจกรรมของแขวงทางหลวงสุโขทัย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 05/05/2563

ประมวลภาพกิจกรรมของแขวงทางหลวงสุโขทัย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
     ประกอบด้วย

-  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
         นางสาวพัทธิยะ  ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงสุโขทัย
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

        โดยมี นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณหน้าศาลากลางสุโขทัย(หลังเก่า)

-   วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
          นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย(หลังเก่า)

-  วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
        นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

        โดยมีนายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย(หลังเก่า)   และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


'