แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ทางหลวงปลอดภัย 2 มี.ค.63
ลงวันที่ 06/01/2563

'