แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 101 น้ำดิบ - คุยประดู่ กม. 25+163 - กม. 27+ 100 14 ธ.ค.64
ลงวันที่ 17/12/2564

การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 101 น้ำดิบ - คุยประดู่  กม. 25+163 - กม. 27+ 100 14 ธ.ค.64


'