แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1003 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน ตอน 2 ระหว่าง กม.548+200 - กม.581+900 NB,SB (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,612 ม.) 21/04/2563 ตก.1/12/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
17 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.9+235 - กม.11+960 ปริมาณงาน 24,415 ตร.ม. 23/04/2563 ตก.1/16/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
18 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1331 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรานกระต่าย - ลานไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+800 - กม.24+410 LT,RT ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 ต้น) 17/04/2563 ตก.1/6/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
19 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชิงสะพานกิตติขจร - หนองบัวเหนือ ระหว่าง กม.10+140 - กม.10+808 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (668 ม.) 21/04/2563 ตก.1/11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
20 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ - คุยประดู่ ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2563 ตก.1/21/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
21 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ระหว่าง กม.79+000 - กม.81+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 ตก.1/14/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
22 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 104 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาก - สะพานวุฒิกุล ที่ กม.8+816 และ กม.18+062 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/04/2563 ตก.1/19/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
23 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ระหว่าง กม.52+500 - กม.64+850 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 42,819 ตร.ม. 24/04/2563 ตก.1/17/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
24 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัวเหนือ - ท่าปุย ระหว่าง กม.26+250 - กม.28+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2563 ตก.1/18/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
25 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ระหว่าง กม.74+000 - กม.76+607 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2.965 กม. 24/04/2563 ตก.1/20/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
26 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม ระหว่าง กม.29+690 - กม.32+525 ปริมาณงาน 25,304 ตร.ม 16/04/2563 ตก.1/ 4 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
27 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตาก - หนองเสือ ระหว่าง กม.118+575 - กม.122+400 RT. ปริมาณงาน 40,084 ตร.ม. 17/04/2563 ตก.1/7/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
28 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองเสือ - วังวน ระหว่าง กม.143+325 - กม.146+842 LT. ปริมาณงาน 38,330 ตร.ม. 17/04/2563 ตก.1/5/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
29 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 104 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาก - สะพานวุฒิกุล ระหว่าง กม.9+675 - กม.14+575 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 27,400 ตร.ม. 17/04/2563 ตก.1/8/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
30 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัวเหนือ - ท่าปุย ระหว่าง กม.18+600 - กม.20+850 ปริมาณงาน 27,160 ตร.ม. 20/04/2563 ตก.1/10/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 34 รายการ