แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 5126063/55 ลว. 16 ธ.ค. 2562 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/12/2562 5126063/55 แขวงทางหลวงตากที่ 1
32 5126062/322 ลว.14 ส.ค. 2562 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/08/2562 5126062/322 แขวงทางหลวงตากที่ 1
33 5125062/345 ลว.3 ก.ย. 2562 วัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ 06/09/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
34 5123562/342 ลว.2 ก.ย. 2562 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,300 ลิตร 03/09/2562 5123562/342 แขวงทางหลวงตากที่ 1
35 512/30/62/148 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ ลว.21/8/62 22/08/2562 512/30/62/148 แขวงทางหลวงตากที่ 1
36 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 16/08/2562 512/35/62/328 แขวงทางหลวงตากที่ 1
37 5126062123 08/08/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
38 512-62/303 ลว. 24 ก.ค. 2562 จ้างทำการก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA 1 แห่ง 09/08/2562 ใบสั่งเลขที่ 303 แขวงทางหลวงตากที่ 1
39 5126062/301 ลว.10 ก.ค. 2562 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 23/07/2562 5126062/301 แขวงทางหลวงตากที่ 1
40 512-62/265 ลว. 14 มิ.ย. 2562 จ้างทำการผลิตแผ่นป้ายจราจร จำนวน 1 แผ่น 19/06/2562 512-62/265 แขวงทางหลวงตากที่ 1
41 5126062/263 ลว.14 มิ.ย. 2562 วัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 19/06/2562 5126062/263 แขวงทางหลวงตากที่ 1
42 5126062/241 ลว. 28 พ.ค. 2562 แผ่นสะท้อนแสง ชนิด Diamond Grade สีส้ม สำหรับติดเสาไฟฟ้า ขนาด 15 x 15 ซม. จำนวน 3,200 แผ่น 28/05/2562 5126062/241 แขวงทางหลวงตากที่ 1
43 สรุปผลรายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) สรุปผลรายไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) 22/04/2562 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
44 สรุปผลรายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) สรุปผลรายไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) 22/04/2562 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
45 5126062/198 ลว.3 เม.ย. 2562 วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 03/04/2562 5126062/198 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 54 รายการ