แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 5126063/275 ลว. 11 มิ.ย. 2563 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 16/06/2563 5126063/275 แขวงทางหลวงตากที่ 1
17 5126063/269 ลว. 5 มิ.ย. 2563 Hot Mix จำนวน 27 ตัน 09/06/2563 5126063/269 แขวงทางหลวงตากที่ 1
18 5126063/262 ลว. 28 พ.ค. 2563 โคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์หลอด LED ขนาด 300 มม. รุ่น 168 ดวง (ใช้พลังงานแสงอาทิตย์) จำนวน 14 โคม 28/05/2563 5124563/262 แขวงทางหลวงตากที่ 1
19 5126063/240 ลว. 13 พ.ค. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/05/2563 5126063/240 แขวงทางหลวงตากที่ 1
20 5126063/231 ลว.30 เม.ย. 2563 ทรายหยาบ จำนวน 4 ลบ.ม. 30/04/2563 5126063/231 แขวงทางหลวงตากที่ 1
21 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 2 ระหว่าง กม.58+300 - กม.58+326 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 ตก eb/ 35 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
22 5126063/199 ลว.15เม.ย.2563 หินใหญ่คละ ขนาด 15- 30 ซม. จำนวน 198 ลบ.ม. 15/04/2563 5126063/199 แขวงทางหลวงตากที่ 1
23 5126063/192 ลว.10 เม.ย.2563 สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาดจุ 1 กล. จำนวน 5 กป. 10/04/2563 5126063/192 แขวงทางหลวงตากที่ 1
24 5126063/189 ลว. 10 เม.ย. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/04/2563 5126063/189 แขวงทางหลวงตากที่ 1
25 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ำดิบ -คุยประดู่ ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 ตก eb/18 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
26 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 1 ระหว่าง กม.30+985 - กม.44+390 LT,RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 ตก eb/ 34 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
27 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 2 ระหว่าง กม.58+300 - กม.58+326 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 ตก eb/ 27 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
28 5126063/173 ลว.30มี.ค.2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน3รายการ 30/03/2563 5126063/173 แขวงทางหลวงตากที่ 1
29 512-63/133 ลว.3 มี.ค. 2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 03/03/2563 512-63/133 แขวงทางหลวงตากที่ 1
30 5128563/66 ลว.23 ธ.ค.2562 แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12 โวลต์ 7.8 แอมป์ จำนวน 7 ลูก 23/12/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 54 รายการ