แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง, พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 28/09/2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 1 มอบหมายให้ นางศรีมา เมืองสง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง, พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


'