แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 28/09/2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ตากที่ 1 มอบหมายให้หมวดทางหลวงแม่สลิด พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณทางหลวง หมายเลข 1 ตอนทางเดิมเข้าบ้านตาก (ถนนพหลโยธิน สายเก่า) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


'