แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 12 หนองเสือ - วังวน กม. 128+380 - กม. 134 + 270 15 ธ.ค.64
ลงวันที่ 17/12/2564

การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 12 หนองเสือ - วังวน  กม. 128+380 - กม. 134 + 270 15 ธ.ค.64


'