แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ประชาชนมีส่วนร่วม 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒิ ระหว่าง กม.0+044 - กม.4+385
ลงวันที่ 09/12/2564

ประชาชนมีส่วนร่วม 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒิ ระหว่าง กม.0+044 - กม.4+385


'