แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
โครงการ "ทางหลวงอุ่นใจ ไปโรงเรียนปลอดภัย สร้างวินัยจราจร"
ลงวันที่ 28/09/2562

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ
ร่วมกับตำรวจจราจร สภ.เมืองตาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ตาก บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และคณะครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ร่วมดำเนินโครงการ
"ทางหลวงอุ่นใจ ไปโรงเรียนปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" ให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้เรื่องถนน วินัยการจราจรและกฎหมายจราจร และความรู้ด้านการป้องกันและช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายวัฒโนทัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


'