แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 08/08/2565 เขื่อน16/08/65
2 17/12/2564 การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 12 หนองเสือ - วังวน กม. 128+380 - กม. 134 + 270 15 ธ.ค.64
3 17/12/2564 การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 101 น้ำดิบ - คุยประดู่ กม. 25+163 - กม. 27+ 100 14 ธ.ค.64
4 09/12/2564 ประชาชนมีส่วนร่วม 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒิ ระหว่าง กม.0+044 - กม.4+385
5 09/12/2564 ประชาชนมีส่วนร่วม สาย 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล กม.8+085-กม.9+730