วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
โครงการประชาชนมีส่วนร่วมฯ ทางหลวงหมายเลข 1048 และทางหลวงหมายเลข 1195
ลงวันที่ 05/02/2563

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายสมปอง นุชมาก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนมีส่วนร่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินการ และลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.91+200 - กม.92+025 และทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.33+950 - กม.35+386


'